Púť Televízie LUX 2017

Púť Televízie LUX 2017

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej

O PÚTI

O Púti

V sobotu 26. augusta 2017 sa po tretíkrát v histórii televízie stretneme spolu s divákmi, klubistami a farskými spoločenstvami na púti Televízie LUX, aby sme putovali k Panne Márii v duchovnom sprievode svätého Jána Pavla II. – spolupatróna televízie. Púť sa uskutoční v poslednú augustovú sobotu na známom mariánskom pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej. Púť bude stretnutím širokého kruhu našej televíznej rodiny – divákov, podporovateľov, zamestnancov i spolupracovníkov TV LUX. Pripravujeme pre vás okrem slávnostnej svätej omše aj ďalší zaujímavý program, stretnutia s obľúbenými moderátormi, kňazmi i tvorcami relácií.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
Tím Televízie LUX

 

o-puti2