Púť Televízie LUX 2017

Púť Televízie LUX 2017

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej

Kontakt

Tel. č.: +421 2 21 29 55 55
len v pracovných dňoch v čase:  9:00 – 12:00 h a 13:00 a 17:00 h
e-mail: put@tvlux.sk