Púť Televízie LUX 2017

Púť Televízie LUX 2017

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej

Fotogaléria

Púť TV LUX 2015

Fotografie pútnického miesta