Púť Televízie LUX 2017

Púť Televízie LUX 2017

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej

SOBOTA 26. 8. 2017

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej
s relikviou svätého Jána Pavla II.

Program Registrácia

PREŽIJEME SPOLU

 • Stretnutie
  rodiny

 • Spoločné
  modlitby

 • Slávnostná
  svätá omša

HOSTIA

 • p. Michal Zamkovský

 • Kapela F6

 • heligonkárka Alexandra Ondrušová