Púť Televízie LUX 2016

Púť Televízie LUX 2016

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej

SOBOTA 27. 8. 2016

Púť s Televíziou LUX do Rajeckej Lesnej
s relikviou svätého Jána Pavla II.

Program Registrácia

PREŽIJEME SPOLU

 • Stretnutie
  rodiny

 • Spoločné
  modlitby

 • Slávnostná
  svätá omša

ČAKÁ NÁS

 • Prednáška
  Kateřiny Lachmanovej

 • Doma v 
  Rajeckej Lesnej

 • Program pre deti
  s Klbkom